Jubileumskommittén

Jubiléet beskyddas av Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson och biskop Martin Modéus.

Jubileumskommittén fungerar som en paraplyorganisation för dem som vill vara med och uppmärksamma Biskop Brask jubileumsåret 2013. Vi arbetar ideellt och har inga pengar men hjälper till med marknadsföring.

Jubileumskommittén består av

Per-Eric Lindgren, Linköpings Domkyrkas Vänner
Johan Lamberth, Linköpings Domkyrkas Vänner
Christina Blomqvist, Stiftshistoriska Sällskapet i Linköpings stift
Markus Lindberg, Slotts- och domkyrkomuseet / med Charlotta Franzén som ersättare
Gunnar Nordanskog, stiftsantikvarie
Inger Lindström, Östergötlands museum och Östergötlands Fornminnes- och museiförening
Eva Modén, Östergötlands museum
Jorunn Antonsen, Linköpings Guideklubb
Catharina Kjellgren, Stiftshistoriska Sällskapet i Linköpings stift


Kontakta oss per mejl info@brask2013.se