Uppsatser Äldre versionerSeminarium om Brasks matordning, den 5-6 nov. 2013

pdfProgram
pdfBrasks Matordning, version 1.23
pdfBrasks Matordning, transkriberad

Följande har lämnat generösa bidrag till projektet:
- Stiftelsen Längmanska kulturfonden
- Stiftelsen Linds fond
- Kungliga Patriotiska Sällskapet
- The Barbro Osher Pro Suecia Foundation